Hội đồng chuyên môn

Ms. Nguyễn Thị Thanh Xuân (Mary)

Hiệu trưởng
Giám đốc Khối Chuyên Môn (Chương trình MOET &Cambridge)

 • Cử nhân chương trình Giáo dục Trung học
 • Chứng chỉ sau Đại học chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
 • Cử nhân ngành Tài chính & Kế toán
Ms. Đặng Thị Kim Lang

Trưởng Phòng Quản Lý Chuyên Môn, Chương Trình Trung Học (MOET)

 • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội)
 • Cử nhân Toán học (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)
 • Cử nhân ngành Luật (Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh)
Mr. Nguyễn Hoàng Tiến

Phó Phòng Quản Lý Chuyên Môn, Chương Trình Tiểu Học (MOET)

 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học (Đại học Sư phạm Hà Nội)
Ms. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phó Phòng Quản Lý Chuyên Môn, Chương Trình Mầm non (MOET)

 • Cử nhân Giáo dục Mầm non (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)
Ms. Phạm Thị Thanh Hà

Giám đốc Điều hành cụm cơ sở Hoàng Văn Thụ và Ba Tháng Hai

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Cử nhân Ngân hàng
Ms. Đào Thị Huyền Hậu

Trưởng chương trình MOET

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Thạc sĩ Nghệ thuật ứng dụng ngôn ngữ học (Đại học Queensland)
 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh
 • Cử nhân Ngôn ngữ Nga
Ms. Nguyễn Thu Hà

Trưởng chương trình MOET

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Thạc sĩ Ngôn ngữ học chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh (Đại học Canberra)
 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh).
Ms. Nguyễn Thị Liễu

Trưởng chương trình MOET

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
 • Cử nhân Nghệ thuật ngôn ngữ và văn học Anh
Mr. Lâm Hữu Thu

Quản lý điều hành cấp cao & Trưởng chương trình MOET

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Cử nhân ngành Luật
Mr. Darin Thomas Carney

Giám đốc Điều hành Hoạt động các cụm Cơ sở Trường học

 • Quốc tịch: Mỹ
 • Thạc sĩ Quản trị, giám sát và phát triển chương trình giáo dục (Đại học Colorado)
 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học (Đại học Công lập Metropolitan, Denver)
Mr. Stephen James Tumpane

Giám Đốc Điều hành Chuyên Môn

 • Quốc tịch: Ailen
 • Thạc sĩ Khoa học (Toán học) (Đại học Quốc gia Ireland, Cộng hòa Ireland)
 • Chứng chỉ sau Đại học chuyên ngành Giáo dục (Đại học Manchester, Manchester, Vương quốc Anh)
 • Cử nhân Toán học (Đại học Quốc gia Ireland, Cộng hòa Ireland
Thầy Danial Thomas Hogg

Phó Giám đốc chương trình Ngoại khóa

 • Quốc tịch: Anh
 • Cử nhân chương trình Giáo dục bậc Trung học và Giáo dục Thể chất (Đại học Exeter)
 • Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn (Hội đồng Giáo dục Phổ thông, Vương Quốc Anh)
Mr. David John Mclaughlin

Giám đốc Điều hành cụm cơ sở Garden Hills và Phan Xích Long

 • Quốc tịch: Anh
 • Cử nhân Văn học Anh và Mỹ (Đại học Kent, Anh)
 • Thạc sĩ Văn học (Đại học Pennsylvania State, Mỹ)
 • Thạc sĩ Giáo dục (Đại học Sussex, Anh)
 • Chứng chỉ chuyên môn quốc gia dành cho Lãnh đạo trường học (Đại học Greenwich, Anh)
Mr. Neville Francis Sherman

Giám đốc Điều hành cụm cơ sở Sunrise và Riverside

 • Quốc tịch: Anh
 • Thạc sĩ Giáo dục (Đại học Mở Anh)
 • Cử nhân Giáo dục (Đại học Sussex)
Mr. Robert Jonathan Davies

Giám đốc Điều hành cơ sở Sala

 • Quốc tịch: Anh
 • Cử nhân Kỹ thuật chuyên nghành Kỹ thuật Hệ thống Sản xuất (Đại học West of England, Bristol, Vương Quốc Anh)
 • Chứng chỉ sau Đại học chuyên ngành Giáo dục (Đại học Nottingham Trent, Tên Quốc Gia)
 • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
 • Chứng chỉ chuyên môn cấp quốc gia dành cho Quản lý/Hiệu trưởng trường học
Ms. Anita Spittle

Trưởng chương trình Cambridge Tiểu học

 • Quốc tịch: Anh
 • Thạc sĩ Giáo dục (Đại học Mở Anh)
 • Cử nhân Khoa học (Đại học Glamorgan)
Mr. Gerhard Pretorius

Trưởng chương trình Cambridge Tiểu học

 • Quốc tịch: Nam Phi
 • Thạc sĩ Giáo dục (Cao đẳng New Jersey)
 • Cử nhân ngành Giáo dục nâng cao và Đào tạo (Đại học Nam Phi)
 • Cử nhân Giáo dục và Quản lý Giáo dục (Đại học Nam Phi)
 • Chứng nhận Giáo dục Tiểu học (Cao đẳng New Jersey)
 • Thạc sĩ Quản trị Website
Ms. Kayley Joanne Roche

Trưởng chương trình Cambridge

 • Quốc tịch: Anh
 • Thạc sĩ Giáo dục chuyên nghành Quản lý Giáo dục (Đại học Birmingham City)
 • Cử nhân Tâm lý học Tội phạm (Đại học Northampton)
 • Chứng chỉ sau Đại học chuyên ngành Giáo dục (Đại học Northampton)
Mr. Daniel Thomas Ryall

Trưởng chương trình Cambridge

 • Quốc tịch: Anh
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế (Đại học Bournemouth)
 • Chứng nhận nghiệp vụ chuyên môn
 • Chứng chỉ Giáo dục Bậc Trung học
Mr. Benedikt Egon Nagy

Trưởng chương trình Cambridge

 • Quốc tịch: Anh
 • Cử nhân Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội (Đại học East Anglia)
 • Thạc sĩ Giáo dục (Đại học East Anglia)
 • An toàn Giáo dục (Các Giải Pháp cho Nhà Giáo)