Giáo viên

Nhà trường tự hào về đội ngũ giáo viên và nhân viên tâm huyết và có năng lực chuyên môn cao vùng với sự cộng tác của các nhà sư phạm tiếng tăm, giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước.

Hội đồng chuyên môn

Hiện tại VAS có một đội ngũ giáo viên hùng hậu gồm hơn 700 giáo viên Việt Nam và nước ngoài, 100% có trình độ Đại học, Cao đẳng và hơn 15% có trình độ Thạc sĩ trở lên. Đặc biệt, các giáo viên chuyên trách giảng dạy Chương trình Giáo dục Phổ thông Cambridge được Cơ quan Đánh giá Giáo dục Quốc tế thuộc Đại học Cambridge (CAIE) đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ.

Xem thêm

Câu chuyện giáo viên

Mr. Danial Thomas Hogg
Group Head of ECA/ Summer Programme cum PE SDH - University College Plymouth.
Cô Nguyễn Mộng Kiều Trinh
Giáo viên Mầm non
Đại học Sư phạm TP.HCM
Mr. Stephen Tumpane
Group Secondary Math Program Coordinator cum Campus Secondary Head - The National University of Ireland, Ireland
Cô Trần Ngọc Thiên Anh Kim
Giáo viên Tiểu học
Đại học Sư Phạm Cần Thơ