Thành tích học sinh

Học sinh lớp 12H2, Cơ sở Hoàng Văn Thụ

Đạt học bổng 100% 4 năm...

Học sinh lớp 12B3, Cơ sở Ba Thang Hai

Đạt học bổng 50% từ 7 trường Đạ...

Học sinh lớp 12H1, Cơ sở Hoàng Văn Thụ

Đạt học bổng 4 năm từ 4...

Học sinh lớp 10H3 cơ sở Hoàng Văn Thụ

Đạt học bổng 100% Kh&oac...

Học sinh lớp 7H4, Cơ sở Hoàng Văn Thụ Giải Nhì Cuộc thi English Champion 2017, Cấp Quốc gia Giải N...
Học sinh lớp 9B1, Cơ sở Ba Tháng Hai Huy chương đồng , Cuộc thi  Violympic Vật lý, cấp Quốc gia Gi...
Học sinh lớp 9.1, Cơ sở Sunrise Giải Chung kết Khu vực phía Nam, Cuộc thi Toefl Junior, cấp Quốc gi...
Học sinh Lớp 8.5 – BTH Campus Quán quân 2015 VAS's got talent. Giải Ba TOEFL JUNIOR 2015, Giải...
Học sinh Lớp 8.1 – Sunrise Campus Giải Ba Cuộc thi VAS’s Got Talent
Học sinh Lớp 8.1 – Sunrise Campus Giải Ba Cuộc thi VAS’s Got Talent
Học sinh Lớp 8.1 – Sunrise Campus Giải Ba Cuộc thi VAS’s Got Talent Học sinh Giỏi
Học sinh Lớp 8.2 – Sunrise Campus Giải Ba Cuộc thi VAS’s Got Talent Đồng tác giả VAS Book
Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi VAS’s Got Talent Đạt điểm C trong...
Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi VAS’s Got Talent
Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi VAS’s Got Talent Đạt điểm D trong...
Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi VAS’s Got Talent Đạt điểm D trong...
Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi VAS’s Got Talent Đạt điểm E trong...
Học sinh Lớp 7.3 – Sunrise Campus Đồng tác giả VAS Book
Học sinh Lớp 6.3 – Sunrise Campus Đồng tác giả VAS Book
Học sinh Lớp 7.1 – Sunrise Campus Đồng tác giả VAS Book