Câu hỏi thường gặp

Việc hoàn trả, bảo lưu, chuyển đổi tiền ăn và tiền xe chưa sử dụng được áp dụng khi báo trước ít nhất 10 ngày làm việc với các trường hợp sau:

  • Phụ huynh, học sinh chuyển nơi công tác, sinh sống đến tỉnh, thành/quốc gia khác không phù hợp về vị trí địa lý để học sinh có thể tiếp tục theo học tại Trường.
  • Học sinh ốm đau phải được điều trị dài hạn từ 10 ngày liên tục trở lên

Quý phụ huynh có thể xem chi tiết tại Chính sách học phí và tài chính năm học 2021-2022 tại: https://www.vas.edu.vn/pdf/cip-financial-policy-2021

VAS có Chương trình Ưu đãi anh chị em ruột dành cho các phụ huynh có từ 2 con trở lên học tại VAS như sau:

  • Giảm 5% học phí cho con thứ hai khi Phụ huynh có 2 con (anh chị em ruột) học trong cùng Hệ thống.
  • Giảm 10% học phí cho con thứ ba khi Phụ huynh có từ 3 con trở lên (anh chị em ruột) học trong cùng Hệ thống.
  • Giảm 15% Học phí và miễn Phí Nhập học cho con thứ tư trở đi khi Phụ huynh có từ 4 con trở lên (anh chị em ruột) học trong cùng Hệ thống.

Quý phụ huynh có thể xem chi tiết tại: https://www.vas.edu.vn/pdf/cip-financial-policy-2021

Mục tiêu của VAS là tập trung vào chất lượng giáo dục nên không áp dụng các hình thức huy động vốn dưới dạng thu học phí trước 12 năm. Bên cạnh đó, gói đầu tư tài chính cũng có những hạn chế cho phụ huynh như việc chuyển gói đầu tư hay lấy lại tiền trong trường hợp phụ huynh muốn chuyển trường cho con, bài toán chi phí cơ hội giữa gói đầu tư giáo dục này và các phương án đầu tư khác của phụ huynh (đầu tư tài chính, gửi tiết kiệm...).